VRF Fortsætterkursus I, STEMME.


Der aflægges prøve ved kursets begyndelse, hvor deltageren demonstrerer sin beherskelse af den fysiologiske talerespiration. Der udarbejdes protokol for hver enkelt deltager, der grundigt diagnosticerer kommunikationens elementer, grovmotorisk, finmotorisk, visuelt, auditivt og ved palpation.
I ugens løb gennemgås Coblenzers holistiske og specifikke stemme- og sangøvelser. De sættes i relief i forhold til tilsvarende øvelser i andre systemer og i forhold til de forskellige former for patofysiologi, hvor det er relevant.
Afsluttes med prøve og deltagerbevis, der er adgangsgivende til de næste kurser.

Maj 2022
Uge 20, den 16.-22. maj 2022
VRF Fortsætterkursus I: STEMME
Deltagergebyr: 6.500 kr
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2022

Alle tilmeldinger til:
Åse Ørsted
Logopæd
Møllevangen 11,1 th.
3460 Birkerød

Tlf: 45817630
Mobil: 23423630

Email: