VRF Coblenzer/Ørsted Grundkursus

Grundkurset er det første af fire uddannelseskurser. De tre følgende kurser er: Stemme, Artikulation og Tale. Hvert kursus varer en uge (5 arbejdsdage, 34 timer).
Metoden er grundlagt af professor Horst Coblenzer (1927-2014), som var skuespiller og gennem mere end 40 år underviste skuespiller-studerende på Universität für Musik und Darstellende Kunst i Wien. Metoden er dels baseret på hans egen videnskabelige forskning vedr. mellemgulvets funktion under fonation, dels på Gerda Alexanders psyko-fysiske behandlingsmetode, Eutoni, og er i øvrigt solidt forankret i tysk foniatri.
Fra begyndelsen af 1960erne til 2002 har han hvert år holdt sommerkurser i Männedorf, Schweiz med deltagelse af logopæder, kunstnere, præster og forretningsfolk fra hele den tysktalende del af Europa.

Grundkursus.

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne lærer at beherske den fysiologiske talerespiration, og at de får en sund og naturlig beherskelse af taleorganerne. På dette kursus får logopæderne gode arbejdsredskaber i hænde, som direkte kan anvendes over for egne elever med stemme-og taleproblemer.

Mit sidste grundkursus blev afholdt i Birkerød i marts 2022. Jeg afholder ikke flere kurser, men tilbyder stadigvæk vejledning og individuel undervisning.


Tilmeldinger til:
Åse Ørsted
Logopæd
Møllevangen 11,1 th.
3460 Birkerød
Mobil: 23423630

Email: