VRF Fortsætterkursus I, STEMME.


Der aflægges prøve ved kursets begyndelse, hvor deltageren demonstrerer sin beherskelse af den fysiologiske talerespiration. Der udarbejdes protokol for hver enkelt deltager, der grundigt diagnosticerer kommunikationens elementer, grovmotorisk, finmotorisk, visuelt, auditivt og ved palpation.
I ugens løb gennemgås Coblenzers holistiske og specifikke stemme- og sangøvelser. De sættes i relief i forhold til tilsvarende øvelser i andre systemer og i forhold til de forskellige former for patofysiologi, hvor det er relevant.
Afsluttes med prøve og deltagerbevis, der er adgangsgivende til de næste kurser.

Maj 2019
Uge 21, 20. - 24 maj 2019
VRF Forstsætterkursus I: STEMME
Deltagergebyr: 6.000 kr.
Tilmeldingsfrist senest 1. april 2019

Alle tilmeldinger til:
Åse Ørsted
Logopæd
Møllevangen 11,1 th.
3460 Birkerød

Email: